ΔΙΉΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ῾ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ῾

10 Δεκεμβρίου, 2020

Στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2020 έγινε ένα διήμερο σεμινάριο εκπαίδευσης από τον εταίρο του έργου ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ , Νορβηγικό Πανεπιστήμιο 
 OSLO MET.  Θέμα της εκπαίδευσης ήταν η  μεταφορά καλών εργασιακών – ενταξιακών πρακτικών  με την Expert καθηγήτρια Πανεπιστημίου  OSLO MET  Britta-Evy Westergard. Κατα τη διάρκεια του σεμιναρίου εκείνη και οι συνεργάτες της  ανέδειξαν το ζήτημα της εργασιακής ένταξης αμεα στη Βόρεια Ευρώπη και πρότειναν ιδέες και λύσεις εφικτές.  Οι εκπαιδεύσεις έγιναν εξ αποστάσεως και πήραν μέρος   εργαζόμενοι του φορέα υλοποίησης του έργου, γονείς, φορείς αναπηρίας και εκπρόσωποι φορέων, καθώς και άτομα με αναπηρία. 
 Δημιουργήθηκε μέσα από αυτό ένας πυρήνας ανθρώπων με κοινές ιδέες έτοιμους να προωθήσουν εργασιακά θέματα των ανθρώπων με νοητική αναπηρία, καθώς και η μεταφορά καλών ενταξιακή  πρακτικών μεσω της απασχόλησης με προσαρμογή στα Ελληνικά δεδομένα.

#activecitizensfund_gr #activecitizens #civilsociety Active Citizens Fund Greece EEA and Norway Grants Bodossaki Foundation – Ίδρυμα Μποδοσάκη SolidarityNow