Θα μας βρείτε

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΤΕΚΙ ΑΜΕΑ & γραφείο συλλόγου

Μάχης Κρήτης 125
Ρέθυμνο, 741 00

Τ.6948590359 Μελισσινός Παύλος – Επόπτης Δράσεων & Χώρων)

Τ.6936704854 Κλάδου Ειρήνη – Προέδρος Σωματείου

Ε.aytismos@gmail.com

Γράψε μας για κάθε απορία