ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Στην αναμονή και νέων δράσεων αλλά και στην ολοκλήρωση της δράσης  ‘’ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΦΥΡΕΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ‘’ που έχει ως στόχο την εργασιακή ένταξη ΑμεΑ στις τοπικές επιχειρήσεις του νομού μας. Η κοινωνικοποίηση, η εκπαίδευση και η εργασιακή απασχόληση αποτελούν βασικούς...