ΚΡΉΤΗ TV- ΕΙΡΉΝΗ ΚΛΆΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΊΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΈΝΤΡΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΎ ΣΤΗΝ ΚΡΉΤΗ

3 Νοεμβρίου, 2020

Επ ευκαιρία της ανακοίνωσης της ίδρυσης ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ στην Κρήτη από την υφυπουργό κυρια Ράπτη, η κυρια Ειρήνη Κλάδου Προεδρος του Συλλόγου μας έδωσε το στίγμα της αναγκαιότητα μιας τέτοιας δομής τόσο στην Κρήτη , όσο και στην Ελληνική Επικράτεια.

https://www.youtube.com/watch?v=Ezaziof98no