ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

qode interactive strata


Στην αναμονή και νέων δράσεων αλλά και στην ολοκλήρωση της δράσης  ‘’ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΦΥΡΕΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ‘’ που έχει ως στόχο την εργασιακή ένταξη ΑμεΑ στις τοπικές επιχειρήσεις του νομού μας. Η κοινωνικοποίηση, η εκπαίδευση και η εργασιακή απασχόληση αποτελούν βασικούς μοχλούς κοινωνικής ενσωμάτωσης για το Σύλλογο γονέων κηδεμόνων και φίλων ατόμων με αυτισμό Ρεθύμνου.


Η δράση αυτή υλοποιείται στα πλαίσια του τρίτου κύκλου του προγράμματος «Σημεία Στήριξης», από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, τη φιλανθρωπική οργάνωση Hellenic Hope, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου,  το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, και το Κοινωφελές Ίδρυμα Μποδοσάκη.


Στην παρούσα φάση έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία τα σεμινάρια εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης τα οποία πραγματοποιήθηκαν από καταξιωμένους επαγγελματίες στο χώρο της ειδικής αγωγής αλλά και με εμπειρία στην εργασιακή ένταξη ΑμεΑ.


Στο κύκλο σεμιναρίων συμμετείχαν, ιδιοκτήτες και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων του νομού, μέλη συλλόγων και σωματείων (πχ. εμπορικός σύλλογος, σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων) αλλά και  εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης


Πιο συγκεκριμένα τα σεμινάρια περιλάμβαναν ενημέρωση του τοπικού επιχειρηματικού κόσμου για τις δυνατότητες απασχόλησης ΑμεΑ. Πχ. (δικαιώματα, νομοθετικό/φορολογικό πλαίσιο, μορφές επιδοτούμενης εργασίας, επιλογές απασχόλησης όπως πρακτική άσκηση, υποστηριζόμενη, ή προσαρμοσμένη εργασία, η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, κοινωνικά και επιχειρηματικά οφέλη από την απασχόληση ΑμεΑ). Ακόμα έγινε παρουσίαση επιτυχημένων παραδειγμάτων κοινωνικής και εργασιακής ένταξης ΑμεΑ και τέλος διερευνήθηκαν οι στάσεις και οι γνώσεις του τοπικού επιχειρηματικού κόσμου πριν και μετά τη διοργάνωση των σεμιναρίων μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων.


Όραμα αποτελεί με το τέλος της δράσης αυτής να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για πρακτική άσκηση και υποστηριζόμενη  απασχόληση ενός σημαντικού αριθμού επωφελούμενων ΑμεΑ, αλλά και η δημιουργία μια Κοινωνική Επιχείρησης που θα αγκαλιάσει αυτές τις δράσεις.
Στόχος άμεσος αλλά και μακροπρόθεσμος του Συλλόγου είναι η επαγγελματική ένταξη  ατόμων με αναπηρία και η ποιοτική διαβίωση.


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΝΤΑΞΙΑΚΕΣ – ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


Παράλληλα ξεκινά ένα πρόγραμμα ERASMUS + που θα διαρκέσει 18 μήνες και θα προσφέρει εκπαίδευση σε μέλη του φορέα και επαγγελματίες, καλύπτοντας ανταλλαγές επισκέψεων και ανατροφοδότησης σε φορείς από 6 χώρες της Ευρώπης.