ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ῾ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ῾

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και σήμερα η διαδικτυακή συνάντηση μας στα πλαίσια του έργου «Εργασία για όλους» και της δράσης «Ανάπτυξη-Δίκτυο Συνεργασιών» που υλοποιεί ο σύλλογός μας.


Στην συνάντηση αυτή και αφού είχε ακολουθήσει επικοινωνία μέσω e-mails , οι φορείς ανταλλάξαμε απόψεις και παρουσιάστηκε ένα πρότυπο «Συμφώνου Συνεργασίας» μεταξύ των φορέων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Είναι μεγάλος ο ενθουσιασμός για την δικτύωση φορέων όσον αφορά την εργασιακή ένταξη ανθρώπων με αναπηρία. Ωστόσο ακόμα μεγαλύτερη είναι και η ανάγκη για αυτήν την δικτύωση δεδομένου ότι οι άνθρωποι με αναπηρία είναι σε πολύ δυσμενή θέση και τα ποσοστά ανεργίας αγγίζουν το 90%. Φυσικά πολύ δύσκολα είναι τα πράγματα και στην υποστηριζόμενη εργασία αλλά και στα προστατευόμενα εργαστήρια.

Ανανεώσαμε το ραντεβού μας και στην τελική μας συνάντηση που θα γίνει σε λίγες μέρες θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές αλλά και θα οριστεί ο τρόπος για την συνεχίσει της δικτύωσης.
 Καθοριστικό ρόλο στην πραγματοποίηση της παραπάνω δράσης είναι η ευκαιρία που μας δόθηκε μέσω του έργου μας ούτος ώστε να γίνει μία αρχή και να δημιουργηθεί η δικτύωση φορέων.


Το παραπάνω έργο και η δράση είναι χρηματοδοτούμενο από τα EEA GRANTS μέσω του Προγράμματος Active Citizens Fund με φορέα υλοποίησης τον σύλλογό μας και διαχειριστές επιχορήγησης στην Ελλάδα το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Solidarity Now

.

Active citizens fund Greece Bodossaki Foundation – Ίδρυμα Μποδοσάκη SolidarityNow #activecitizensfund #autismrethymno