ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΖΩΗΣ Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΜΕΑ.

11 Φεβρουαρίου, 2021

Ο Σύλλογος Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου προχωράει στην ολοκλήρωση του έργου «Εργασία για όλους» που αφορά την εργασιακή ένταξη ατόμων με αναπηρία. Σκοπός του έργου είναι να συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με Νοητικές Αναπηρίες (ΠΜΝΑ) διευκολύνοντας την πρόσβαση τους στην εργασία μέσω στοχευμένων δράσεων. Μια από αυτές είναι η συμμετοχή ενηλίκων ΑμεΑ σε πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης από τον εταίρο υλοποίησης ΙIEK GRANT στον ξενοδοχειακό τομέα από το Μάρτιο 2020 . Τώρα, ξεκινά στον πολυχώρο του συλλόγου «Κοινωνικό Στέκι ΑμεΑ» η ανίχνευση των δεξιοτήτων των ταλέντων και των προτιμήσεων των ωφελούμενων από την συντονίστρια του εκπαιδευτικού προγράμματος Κα Γκαράνη και τον υπεύθυνο έργου Κο Μελισσινό.Επόμενο βήμα της δράσης είναι μέσα από ατομικές συνεντεύξεις ωφελούμενων να δημιουργηθούν τα ξεχωριστά εργασιακά τους προφίλ και να συνταχτούν ατομικά βιογραφικά, τα οποία θα διευκολύνουν τους πιστοποιημένους πλέον απόφοιτους να ψάξουν με αξιώσεις μια θέση εργασίας στο ξενοδοχειακό τομέα.Επίσης, θα γίνει συνάντηση με τους γονείς των ωφελούμενων προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες που θα συμβάλουν στην προσπάθεια εύρεσης εργασίας.

Εδώ να αναφέρουμε ότι το «Κοινωνικό Στέκι ΑμεΑ» είναι και η έδρα της Κοιν.Σ.Επ Κυψέλη, η οποία παράλληλα εξετάζει τρόπους, προκειμένου να απασχολήσει εκπαιδευτικά, αλλά κυρίως εργασιακά, τους απόφοιτους του έργου «Εργασία για όλους ».

Στα πλαίσια του έργου και ειδικότερα στο Capacity building του φορέα,συνεχίζεται η εκπαίδευση της Διοίκησης σε θέματα που αφορούν το σύστημα Διαχείρισης ποιότητας (ISO), τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων στο φορέα, καθώς και την εκπαίδευση του Επιστημονικού προσωπικού σε θέματα εργασιακής ένταξης ΑμεΑ. Επίσης, άμεσα θα ξεκινήσει από ανάδοχο εταιρεία, η εκπαίδευση του φορέα πάνω στην Αναφορά Στρατηγικού Σχεδιασμού (SWOT Analysis). . Τέλος θα γίνει προσπάθεια για Ανάπτυξη Δικτύου Συνεργασιών με στόχο να δημιουργηθούν νέα κανάλια επικοινωνίας με άλλους φορείς σε τοπικό επίπεδο, να συζητηθούν επικείμενες συνεργασίες με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και να προβληθεί σε πανελλαδικό επίπεδο το έργο «Εργασία για όλους», αλλά και το όραμα του φορέα. Σχετικά με το θέμα της επαγγελματικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα, έχουμε κάνει ήδη μεγάλα βήματα, ξεπερνώντας τα στερεότυπα που αποκλείουν την επαγγελματική πιστοποίηση ενός ατόμου μεδυσκολίες. Δώσαμε ένα μήνυμα ελπίδας και ένα εφόδιο ζωής, με την πεποίθηση ότι αξίζει να προσπαθείς και να αγωνίζεσαι, με τις δικές σου δυνάμεις. Η ισότιμη μεταχείριση και οι ίσες ευκαιρίες των ατόμων με αναπηρία στη ζωή αποτελεί δικαίωμα. Ας ελπίσουμε ότι ο δρόμος ανοίγει για να γίνει και πράξη. Το έργο «Εργασία για όλους » υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα διαχείρισης τον Σύλλογο γονέων κηδεμόνων κα φίλων ατόμων με αυτισμό Ρεθύμνου και εταίρους το ΙΙΕΚ Grant και το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο OSLO MET. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση τηςσυμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Active Citizens Fund GreeceBodossaki Foundation – Ίδρυμα Μποδοσάκη #activecitizensfund #autismrethymno