ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Πρώτη συνάντηση ομάδων στόχου ( focus group 1) για το πρόγραμμα ERΑSMUS + KA2 με το όνομα : Κέντρα Ημέρας χωρίς Εμπόδια ( Day CentrEs Without Walls)

17 Φεβρουαρίου, 2020

Ένα πρόγραμμα Erasmus + για τον Σύλλογο γονέων ατόμων με αυτισμό Ρεθύμνου σχετικό με την ανατροφοδότηση κάλων πρακτικών για τη δημιουργία δομών ΑμέΑ χωρίς όρια άρχισε να δημιουργεί νέους στόχους για την  ελληνική πραγματικότητα.

Από τον Οκτώβριο του 2019 ως και τις αρχές του 2021 θα τρέχει για τον Σύλλογο γονέων ένα πρόγραμμα ERΑSMUS + KA2 με τίτλο  Day Centers Without Walls ( Κέντρα Ημέρας χωρίς Εμπόδια) . Ο Σύλλογος γονέων και φίλων ατόμων με αυτισμό έχει να μοιραστεί πλήθος καλές πρακτικές για τη δημιουργία κι δράση ενός Κέντρου Ημέρας του μέλλοντος που μπορεί να προσφέρει ποιοτική ζωή και εργασιακό περιβάλλον στα άτομα με αναπηρία. 

Το ζήτημα των ενηλίκων Αμεα και της ποιοτικής τους ζωής αποτελεί για την κοινωνία το στοίχημα για την αρχή της ισότητας και αλληλεγγύης.  Μιλώντας για ίση μεταχείριση και παροχή ίσων ευκαιριών σε άτομα με αναπηρία εννοείται ότι θίγεται το ζήτημα της εργασιακής τους ένταξης.

Σχετικό και αλληλένδετο  με την ενασχόληση με την Εργασιακή Ένταξη αμεα είναι και η συμμετοχή Erasmus + KA2  με τίτλο «Εργασία για Όλους» με εταίρους φορείς που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενήλικων αμεα  πολλές χώρες της Ευρώπης ( Λιθουανία, Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία) . Όλοι οι φορείς με υψηλούς στόχους και επιτεύγματα στην διαχείριση ατόμων με αναπηρία στη χώρα τους κάθονται στο ίδιο τραπέζι και επικοινωνούν για την ανταλλαγής καλών πρακτικών, διαχείρισης των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία και ανατροφοδότησης εμπειριών στον τομέα τη εκπαίδευσης ενηλίκων αμεα αλλά και στις καλές πρακτικές για την δημιουργία δομών ΑμέΑ  με ανοιχτούς ορίζοντες. . 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε από την Αθήνα και θα συνεχιστεί με πολλές δράσεις – συναντήσεις- εργασιακά και εκπαιδευτικά  ταξίδια των εταίρων στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS +.

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού έγιναν ήδη στο Ρέθυμνο 2 συναντήσεις ομάδων στόχου  (FOCUS GROUP 1) που έβγαλαν τα πρώτα συμπεράσματα για τις επιδιώξεις των ατόμων των ομάδων στόχου και τις σκέψεις τους για μια βιώσιμη ποιοτική ύπαρξη Κέντρων Ημέρας.

Η πρώτη συνάντηση  έγινε με δύο κύριες ομάδες. Αυτές ήταν

 1.  H ομάδα των γονέων του Συλλόγου που τα παιδιά τους εξυπηρετούνται από τις δομές του Συλλόγου (ΚΔΑΠ ΑμεΑ , Κοινωνικό Στέκι ΑμεΑ ) 
 2. H ομάδα των εργαζομένων και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου. 

Στις ομάδες σε δύο διαφορετικές συναντήσεις FOCUS GROUP τέθηκαν τα παρακάτω ερωτήματα: 

) Πόσο σχετικό είναι το πρόγραμμα Day Centres Without Walls  σύμφωνα με τα δικά σας κριτήρια ; 

2) Πόσο βοηθητικό θα μπορούσε να είναι να ενταχθούν οι καλές πρακτικές,  με συγκεκριμένα δεδομένα, σε ένα Κέντρο ημέρας σε μία κοινότητα ; 

3) Ποιες θεωρείται Καλές Πρακτικές , που θα βοηθούσαν τα ΑμεΑ στην κοινωνική αλλά και εργασιακή ένταξή τους; 

4) Ποια θεωρείται ως σημεία που δύσκολα θα αποδεχτεί η κοινωνία για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ΑμεΑ; 

5) Θεωρείται πως είναι δύσκολα εφαρμόσιμη η εργασιακή ένταξη των ΑμεΑ στη χώρα μας;  Αναφέρετε τυχόν δυσκολίες.

Μέσα σε κλίμα φιλικό δόθηκαν πολλές απαντήσεις : 

Προσωπικές θέσεις και ιδέες για καλές πρακτικές: 

 •  Μέριμνα και σχεδιασμός απορρόφησης των ΑμεΑ σε προγράμματα εργασίας από τους Δήμους και την περιφέρεια.
 •  Δημιουργία ειδικών εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων από Κέντρα δια βίου μάθησης, ώστε να δέχονται με συγκεκριμένες θέσεις και να εκπαιδεύονται ΑμεΑ .
 •  Ο γρήγορος ρυθμός και ο μεγάλος ανταγωνισμός στο καθημερινό εργασιακό περιβάλλον λειτουργεί αρνητικά για απορρόφηση ατόμου ΑμεΑ στην εργασία. Οπότε προτείνεται  προσαρμοσμένα προγράμματα εκπαίδευσης με απλουστευμένο υλικό και ειδικοί εκπαιδευτές σε γέφυρα επικοινωνίας με το αντικείμενο εκπαίδευσης
 •  Να γίνει με κάποιο ορθό τρόπο , προώθηση των δεξιοτήτων των ΑμεΑ , ώστε να μάθουν οι επιχειρήσεις για την παραγωγικότητα και την αφοσίωση τους στην εργασία.
 • Δημοσιοποίηση στην κοινότητα, μέσω κοινωνικής δικτύωσης ή ΜΜΕ των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ , σε κοινωνική ένταξη, εργασία και εκπαίδευση.
 • Εξειδικευμένη ομάδα που θα ανιχνεύσει τις δεξιότητες του κάθε ατόμου ΑμεΑ.
 • Βελτίωση των νόμων για την απασχόληση ΑμεΑ. Αλλαγή όλων των παρωχημένων και ξεπερασμένων νομοθετημάτων 
 •  Ενδυνάμωση και υποστήριξη στα αδέρφια και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, ώστε να γίνονται αποδεκτά τα άτομα ΑμεΑ
 •  Να εκπαιδευτούν μέλη της οικογένειας ,για να μπορούν να συνεχίσουν την φροντίδα και υποστήριξη των συγγενών τους ΑμεΑ , μετά την αποχώρηση των γονιών.
 • Να δημιουργηθούν δομές υποστήριξης από την αρχή της ζωής ή της διάγνωσης που να υποστηρίζουν ολικά το άτομο σε όλη του τη ζωή.

Ιδέες για την εργασιακή ένταξη αμεα

 • Μέριμνα και σχεδιασμός απορρόφησης των ΑμεΑ σε προγράμματα εργασίας από τους Δήμους και την περιφέρεια.
 • Δημιουργία ειδικών εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων από Κέντρα δια βίου μάθησης, ώστε να δέχονται με συγκεκριμένες θέσεις και να εκπαιδεύονται ΑμεΑ .
 • Ο γρήγορος ρυθμός και ο μεγάλος ανταγωνισμός στο καθημερινό εργασιακό περιβάλλον, λειτουργεί αρνητικά για απορρόφηση ατόμου ΑμεΑ στην εργασία.
 • Να γίνει με κάποιο ορθό τρόπο , προώθηση των δεξιοτήτων των ΑμεΑ , ώστε να μάθουν οι επιχειρήσεις για την παραγωγικότητα και την αφοσίωση τους στην εργασία.

Οι δύο συναντήσεις ήταν εποικοδομητικές και απέδωσαν καρπούς επικοινωνίας και ανατροφοδότησης μεταξύ των ενδιαφερομένων. 

Στη συνέχεια του προγράμματος θα γίνουν εργασιακές συναντήσεις στην Ιταλία και τη Γαλλία , ενώ το Ρέθυμνο θα φιλοξενήσει μα συνάντηση της ομάδας ηγεσίας το καλοκαίρι 2020.