Συνέντευξη Π.Μελισσινού στο Νevronas για το Έργο «ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

26 Οκτωβρίου, 2020

Στη διαδικτυακή πλατφόρμα NEVRONAS που στόχο έχει την συγκέντρωση πληροφοριών όλων των δεδομένων που αφορούν τα άτομα με και χωρίς αναπηρία , παρέθεσε συνέντευξη, ο υπεύθυνος έργου του συλλόγου μας «Εργασία για όλους» , Παύλος Μελισσινός.
Το έργο “ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”  υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τον Σύλλογο γονέων κηδεμόνων και φίλων ατόμων με αυτισμό Ρεθύμνου και εταίρους το IIEK GRANT και το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο OSLO MET.
Στην συνέντευξη παρουσιάζεται η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης και πιστοποίησης σε τομείς εργασίας για τα ΑμεΑ και φυσικά η ένταξή τους στην αγορά εργασίας, μία από τις βασικές προτεραιότητες του συλλόγου μας.

«Το δικαίωμα στην εργασία αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Η ανάγκη ενός “έργου” που θα φέρει μια αλλαγή και θα ανοίξει το δρόμο προς το δικαίωμα εργασίας για ΑμεΑ είναι υψίστης σημασίας. Η εργασιακή ένταξη ευρύτερα για όλους είναι το σημαντικότερο κομμάτι της βιωσιμότητάς τους και πολύ περισσότερο για ανθρώπους που χρήζουν μιας ιδιαίτερης διαχείρισης.

Το έργο: “ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” ήταν ένα χρόνιο όραμα που ο σύλλογός μας “Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου” ήθελε να υλοποιήσει.

Η εκπαίδευση των παιδιών μας, η πιστοποίησή τους για την εργασία που θα κάνουν και η απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας ήταν τα κυριότερα ζητούμενα.

Αυτό έγινε πραγματικότητα με το πρόγραμμα που πήραμε από το ίδρυμα Μποδοσάκη, τον εταίρο μας το IEK Grant (Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης) που ανέλαβε την εκπαίδευση και πιστοποίηση των παιδιών και ζητούμενό μας είναι τα παιδιά, έχοντας μια πιστοποίηση, να μπορέσουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Επειδή είναι δύσκολη η περίοδος αυτή και πολλά τα ζητήματα- με κυριότερο το ότι η ανεργία στους ανθρώπους με αναπηρία φτάνει το 70%-, εντός του έργου υπάρχει και το σκέλος δημιουργίας μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης. Έτσι δημιουργήσαμε την ΚοινΣεπ ΚΥΨΕΛΗ!

Με τα τμήματα που θα δημιουργηθούν στον συνεταιρισμό, θα μπορέσουμε να απορροφούμε ενήλικα ΑμεΑ, να τα υποστηρίζουμε, να εντάσσονται σε ένα εργασιακό πλαίσιο, να μπαίνουν οι βάσεις που μετά πιο εύκολα και οργανωμένα να μπορούν να πάνε σε ένα εργασιακό περιβάλλον, φυσικά, με υποστήριξη αν απαιτηθεί ή και αυτόνομα αν μπορούν.

Επίσης με το συνεταιρισμό θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο συνεργασίας με τους ΟΤΑ.

Θέτουμε όμως πολύ συγκεκριμένα δεδομένα στην εκπαίδευση των παιδιών, όπως είναι η σοβαρή εκπαίδευση και πιστοποίηση για να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό προφίλ και να μπορέσουν να είναι ισότιμα και ισάξια στην αγορά εργασίας. Θέλουμε να αισθάνονται χρήσιμοι με την πιστοποίηση και την εξειδίκευσή τους και να έχουν ένα σωστό άνοιγμα προς την κοινωνία.

Η μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων με Νοητικές Αναπηρίες είναι αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας…

Αυτό οφείλεται κυρίως σε:

 • Αρνητικές στάσεις των εργοδοτών.
 • Έλλειψη δεξιοτήτων των ΑμεΑ.
 • Έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με ευκαιρίες απασχόλησης.
 • Έλλειψη κατάλληλων προσαρμογών στο χώρο εργασίας.
 • Ανεπαρκής παροχή κινήτρων και προγραμμάτων για την προώθηση των εργαζομένων(ΑμεΑ), χωρίς αποκλεισμούς.

Μελέτες έχουν δείξει ότι ο κλάδος του τουρισμού αποτελεί ένα εξαιρετικό περιβάλλον στο οποίο άτομα με αναπηρία μπορούν να αναδείξουν τις δυνατότητές τους, καθώς οι τεχνικές απαιτήσεις του κλάδου συχνά περιλαμβάνουν τυποποιήσιμες και επαναλαμβανόμενες εργασίες.

Παρά το γεγονός ότι ο τουρισμός αποτελεί ένα σημαντικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, το ποσοστό ΑμεΑ που εργάζονται σε αυτόν είναι εξαιρετικά χαμηλό.

Μέσα από μια συντεταγμένη δράση φορέων από την ειδική αγωγή, την εκπαίδευση αλλά και την αγορά πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο υπόβαθρο έτσι ώστε, άτομα με Νοητική Αναπηρία, να μπορέσουν:

 • Nα ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους στην εργασία.
 • Να λαμβάνουν όλες τις πληροφορίες, σε απλή και κατανοητή μορφή.
 • Να λάβουν τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ένα προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
  ώστε να εφοδιαστούν με όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά που ζητά η αγορά εργασίας στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Το δικαίωμα στην εργασία αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα…

Στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία /UN Convention on the Rights of People with Disabilities (UNCRPD) αναγνωρίζεται, στο Άρθρο 27 (Εργασία και Απασχόληση), το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να εργάζονται σε ισότιμη βάση με τους άλλους.

Αυτό περιλαμβάνει:

 • Το δικαίωμα να εξασφαλίζει κάποιος τα προς το ζην μέσα από την εργασία που έχει επιλέξει ή έχει δεχθεί σε μια αγορά εργασίας και ένα εργασιακό περιβάλλον ανοιχτό, χωρίς αποκλεισμούς και προσιτό σε άτομα με αναπηρία.
 • Την απαγόρευση των διακρίσεων, την προστασία των δικαιωμάτων, την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απασχόληση στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, τις δυνατότητες αυτοαπασχόλησης και την υποστήριξη, προκειμένου να διατηρηθεί η απασχόληση με ίσους όρους με τους άλλους.

Ωστόσο τα σύγχρονα στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι μόνο το 44% των ενηλίκων με νοητική αναπηρία, ηλικίας 21-64 ετών βρίσκεται στο εργατικό δυναμικό σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό συγκρίνεται με το 83% των ενηλίκων σε ηλικία εργασίας, χωρίς αναπηρίες, που βρίσκονται στο εργατικό δυναμικό.

Στην ελληνική πραγματικότητα τα δεδομένα είναι πολύ χειρότερα καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων με νοητική αναπηρία είναι αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας.

Επομένως, η ανάγκη ενός έργου που θα φέρει μια αλλαγή και θα ανοίξει το δρόμο προς το δικαίωμα εργασίας για ΑμεΑ είναι υψίστης σημασίας.»
Active Citizens Fund Greece Bodossaki Foundation – Ίδρυμα Μποδοσάκη #activecitizensfund #autismrethymno